Telnet

Anti-Trojan cilar Için Telnet Komutlari;

AppRedir;(path:\filename.exe); : Program Çalistirir
CaptureScreen : Makinanin Görüntüsünü Alir
DelFile;(filename.exe) : Dosya Siler
DisableKeys;1;(keys) : Klavye Kullanilamaz Hale Gelir
DisableKeys;0; : Klavye Eski Haline Döner
DisableKeys;1;abcdefghijklmnopqrstuvwxyzċäö : Klavyenin Harfleri Uçar
DownloadFile;(path:\filename.exe) : Dosya Download Eder
Eject;1 : Cdrom Sürücüyü Açar
Eject;0 : Cdrom Sürücüyü Kapatir
ExitWin;1 : Bilgisayari Kapatir
GetApps : Çalisan Programlari Listeler
GetACL : Admin Listesini Gösterir
GetInfo : Info Penceresini Getirir
GetDisks : HardDiski Gösterir
GetSetup : Ayarlari Yapar
GetUser : User Hakkinda Bilgi Verir
GetVolume : Sesi Açar